Organic Gourmet es la primera tienda de venta online de alimentos gourmet con certificación ecológica.

Organic news

Subscríbete a nuestro boletín para recibir nuestras últimas novedades

Translation

1. Artfood, S.L. (d'ara endavant, “Organic Gourmet”), informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per això les mesures tècniques i organitzatives necessàries i adients segons la normativa vigent.

2. Els serveis, l’accés als continguts i l’oferta de productes d'aquesta web està exclusivament dirigida a majors de 18 anys, per la qual cosa qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, quedant prohibit l'ús de www.organicgourmetbcn.com i el lliurament de dades personals, a persones menors d'edat.

3. Organic Gourmet tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

4. Les dades de caràcter personal que es facilitin en la Web, quedaran registrades en un fitxer de Organic Gourmet degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis ofertats, així com per trametre per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis de la nostra empresa, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.

5. El fet d'enviar un usuari les seves dades de caràcter personal a Organic Gourmet suposarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

6. L'usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu a Organic Gourmet c/ Pujades 74-80, Local 2n 2B, CP 08005 de Barcelona o al correu electrònic datos@organicgourmetbcn.com.

7. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Organic Gourmet són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual. La no actualització de les dades per part de l'usuari eximeix a Organic Gourmet de qualsevol responsabilitat sobre els costos i/o perjudicis derivats d'accions de venda i lliurament de productes amb dades errònies i/o desfasats.

8. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Organic Gourmet utilitza les dades dels seus usuaris, es pot adreçar a datos@organicgourmetbcn.com.


9.Política d’utilització de cookies
D’acord amb el previst en l’article 22.2 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa al usuari de la present pàgina web , que l’empresa ARTFOOD S.L. titular de la pàgina web, pel seu compte, pot utilitzar cookies quan l’usuari navega per aquesta web.

Les cookies son fitxers tramesos al seu equip per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. En aquest cas, associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, per la qual cosa no proporcionen per si mateixes dades personals del usuari.

D’acord amb la normativa abans esmentada, es necessari que, per a poder instalar aquestes cookies, l’usuari ens lliuri el seu consentiment fet que es devindrà si accepta la present política d’ús.

La no aceptacció d’aquesta política no implicarà la impossibilitat d’accedir a la web però port ser que alguna de les seves funcionalitats es veguin limitades. En tot cas us recordem que mitjançan el vostre navegador podeu configurar les polítiques d’acceptació i eliminació automàtica de cookies, per la qual cosa us recomenen que reajusteu la política d’acceptació de cookies del vostre navegador segons la vostra voluntat.